Přečtěte si pozorně podmínky účasti,k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na akci. Vaše přihláška a účast  je podmíněna souhlasem s podmínkami účasti.

Přihlášením se na tuto akci souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti:

Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi (účastníkem) a organizátory pořádající tuto akci. Účastník se přihlašuje na uvedenou dílnu/ lekci a zavazuje se uhradit její cenu dle uvedených informací. Pokud kurzovné nebude zaplaceno, organizátoři si vyhrazují právo posuzovat případnou přihlášku, jako by byla zrušena. 

Jakmile bude zaslána přihláška a platba uhrazena, potvrdí organizátoři účastníkovu rezervaci e-mailem. Účastník se dílny/lekce účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nejsou odpovědní za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění) a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se účastníkovi přihodí v průběhu lekce/dílny. Účastík od organizátorů nebude vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si účastník sjedná popř. vlastní pojištění.

Ve svém vlastním zájmu se účastník zavazuje zúčastnit se celého programu a respektovat organizační a metodické pokyny lektorků a organizátorů. Pouze výjimečně v závažných případech si organizátoři a lektoři vyhrazují právo změn (např. nahrazení lektora, změna místa konání, popř. zrušení dílny).

V případě zrušení Vaší objednávky platí tyto STORNO PODMÍNKY:
Při odhlášení z kurzu více než 31 dní předem vracíme 100% kurzovného -200Kč administrativní poplatek.
Při zrušení účasti 30 – 15 dnů před konáním akce vracíme 50% kurzovného.
Při zrušení účasti 14 – 7 dny před konáním akce vracíme 25% kurzovného.
Při odhlášení 6-0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.